ست شدن ريموت با مدارفرمان

ست شدن ريموت با مدارفرمان ، شايد براي خيلي از شما اين سوال پيش آمده باشد و ميخواهيد راهکار آن را بدانيد،مطلب امروز پارس به طور جامع اين سوال را پاسخ مي دهد.

ست شدن ريموت با مدارفرمان چگونه انجام مي شود:
اگر مي خواهيد ريموت ها را با مدار فرمان ست کنيد در ابتداي کار بايد شاسي فشاري LRN را که بروي مدار فرمان قرار دارد را فشار دهيد،با فشار 1 ثانيه اي اين شاسي،يک LED روشن مي شود.

پس از روشن شدن LED با زدن يکي از دکمه هاي ريموت مي توانيد ريموت را براي دستگاه معرفي نماييد، با اين روش:

مي توان 80 عدد ريموت را براي دستگاه معرفي نماييد.

نکته:

در صورتي که طي مدت 5 ثانيه کاري انجام نشود LED اتوماتيک خاموش و از منوي برنامه ريزي خارج مي شود.

راهکار حذف ريموت:
در صورتي که شاسي LRN را به مدت 10 ثانيه نگه داريد،يک LED روشن مي شود.
پس از 10 ثانيه که LED خاموش شد شاسي را رها کنيد.
يادآوري:
دستگاه قابليت حذف تنها يک عدد ريموت را نداردو در صورتي که اقدام به حذف ريموت کنيد، کليه ريموت ها، از حافظه دستگاه حذف مي شوند.

زمان کارکرد موتور را چگونه تنظيم کنيم؟
يک شاسي با نام TIME بروي مدار فرمان وجود دارد،در صورتي که اين شاسي را به مدت 1 ثانيه فشار دهيد،يک LED به صورت چشمک زن شروع به فعاليت مي کند،در اين لحظه يکي از دکمه ها A يا B ريموت را بزنيد، تا هر زماني که خودتان ميخواهيد صبر کنيد و سپس يکي از آن دو دکمه را بزنيد.

فاصله اولين بار زدن دکمه تا دومين بار، زمان ثبت شده براي دستگاه مي باشد.
همواره زمان مدار فرمان را 2 ثانيه بيشتر از زمان کارکرد موتور تنظيم کنيد.

برخي نکات که بايد بدانيد:
موتورهاي کرکره برقي داراي 2 ليميت سوئيچ مي باشند:

يکي براي محدود کردن کرکره در زمان پايين آمادن
يکي براي محدود کردن کرکره در زمان بالا رفتن

بهتر است زمان کاکرد موتور را از روي مدار فرمان نيز تنظيم شود،در غير اين صورت:

با هر بار فشار دادن دکمه ريموت:

موتور به مدت 4 دقيقه برق دار مي شود که اين امر خارج از اصول استاندارد نصب کرکره برقي مي باشد

مدت زمان خروج ولتاژ از روي مدار فرمان نيز تنظيم کنيد:

تا در صورت آسيب ليميت سوئيچ هاي موتور، دستگاه، ولتاژ را پس از گذشت زمان تعيين شده قطع کند.

نکته پایانی:
این مقاله جنبه آموزشی و آگاهی دارد، در صورت عدم آگاهی لازم از هر گونه دست کاری در قطعات مختلف کرکره برقی جدا خودداری نمایید.

خانه درباره ماتماس