راهبند زنجیری

راهبند زنجیری به نوعی از راهبندها گته میشود که زنجیری بین دوستون بالا وپایین متصل شده است وباعث مسدود شدن مسیر تردد می شود.

لازم به ذکر است که راهبند زنجیری دارای مزایا والبته معایبی نیز می باشد.

مزایای راهبند زنجیری:

-کارایی بسیار بالا

-قیمت مناسب

-مورد استفاده برای ورودی های پر تردد

-مورد استفاده برای اماکنی که فضایی برای بالا رفن تیرک وجود ندارد

-مورد استفاده برای اماکنی کخ کل فضای ورودی به طور کامل مسدود خواهد شد

-تردد نامحدود

معایب:

-سرعت پایین باز وبسته شدن این راهبند نسبت به سایر راهبندها

عملکرد:

-این نوع راهبند به صورت اتوماتیک عمل میکند

-مجهز به چشمی وریموت می باشد

-مدت زمان عملکرد زنجیر7.5 ثانیه می باشد

-زنجیر توسط ریموت پایین آمده وبعد از انجام تردد،توسط ریموت به بالا حرکت میکند

خانه درباره ماتماس